Informatie

Een kleinschalige marathon met afstanden van 25.8 km, 34.4 km en 43.0 km.

Ook zetten we een streep bij exact 42.195 m, die tijd kan ook genoteerd worden.

Een maximum aantal van 25 deelnemers is toegestaan.

Bij de start/finish/doorkomst is gelegenheid om eigen eten en drinken neer te zetten. Het parcours bestaat bijna helemaal uit asfaltwegen en is autoluw. Lopers worden geacht de verkeersregels in acht te nemen. Deelname is volledig voor eigen risico en aansprakelijkheid.

Wij zijn geen organisatie en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. We bieden slechts een parcoursronde van 8,5 km aan. Het is een verkeersluw parcours, we lopen op de openbare weg. Iedereen moet zich aan de normale verkeersregels houden; voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

Datum:           09-07-2023

Tijd:               09:00

Start:              Noorderes Donderen

Afstanden:      42,2km,33,6km,25km

Tijdslimiet:     6 uur

Kosten:           6,00 ten bate van KWF

Inschijving:     alexenkrista@kpnmail.nl

Betaling:         info volgt na inschrijving

in het kort

Beleef het mee!

Deur-Donderen